Paris

-

May. 2007 - Jun. 2008
Light jet print / 1558×1348 mm